دوره-فوق-العاده-معجزه-کسر

نسبت به کسر طلا احساس اضظراب و دلهره دارید؟ یا خوشحالید که میتوانید با آموزش کمترین کسر و بالاترین فراوری را در کارگاه خود تجربه کنید؟ در انتهای دوره فوق العاده معجزه کسر واقعا چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ کسانی که در این دوره شرکت می کنند یا سمت مدیریتی یک مجموعه ی طلاسازی هستند یا نیروی کار یک کارگاه طلاسازی و یا کارفرمایی که این آموزش را آموزش دیده و جهت تکمیل اطلاعات و علمی بودن ماجرا این دوره را تهیه میکنند و نیز اساتید ... مطالعه بیشتر