شهر جهانی گوهر سنگ ها و سمینار معجزه کسر

سمینار معجزه کسر، ویژه صنف طلا و جواهرسازان با روش بازیابی طلا به روش های شیمیایی با هدف کاهش کسر طلا در کارگاه های طلا و جواهرسازی و قالکاری، در دانشگاه یزد در تاریخ 26/10/1398 برگزار شد و توسط خبر گزاری دبیرخانه شهر جهانی گوهر سنگ ها و سمینار معجزه کسر مورد بررسی قرار گرفت.

 

کسر طلا در کارگاه های طلاسازی

یکی از مسائل و معضلات موجود در بخش تولید طلا و جواهر، کسر طلا در کارگاه های طلاسازی و شیوه های قالکاری است. با استفاده از شیوه های جدید و طرح های نو ارائه شده در این زمینه می توان این مسئله را به حداقل رساند و کیفیت و عیار طلای بازیابی شده را نیز تا حد زیادی حفظ نمود.

ویژه صنف طلا و جواهرسازان

سمینار معجزه کسر، ویژه صنف طلا و جواهرسازان با روش بازیابی طلا به روش های شیمیایی با هدف کاهش کسر طلا در کارگاه های طلا و جواهرسازی و قالکاری، در دانشگاه یزد در تاریخ 26/10/1398 برگزار شد. جناب آقای محمد فرخی، دبیر اجرایی همایش و مؤلف دو کتاب در زمینه ی روش های بازیابی طلا به روش شیمیایی، دبیر کانون جواهرات ایران جناب آقای محمدجواد پیش بین، کارآفرین برتر مشهدی جناب آقای ارحمی، و سرکار خانم ملیحه سلطانی دبیر شهر جهانی گوهرسنگ ها از سخنرانان این سمینار بودند.

همچنین در این نشست محمد فرخی دبیر اجرایی همایش، به پاس تشویق و حمایت های دبیرخانه شهر جهانی گوهرسنگ ها به عنوان تنها نهاد دولتی، در چاپ کتاب و برگزاری همایش، کتاب این سمینار با عنوان “دیجی طلا، بازیابی فلزات گرانبها”  را به سرکار خانم سلطانی، دبیر و مسئول دبیرخانه مشهد شهرجهانی گوهرسنگ ها اهدا نمود.

منبع: خبر گزاری دبیرخانه شهر جهانی گوهر سنگ ها

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید